หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Big Ben)

หอเอลิซาเบธ หรือ Big Ben น่าจะเป็นชื่อที่เข้าใจได้ง่ายกว่าปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ชื่อหอเอลิซาเบธตั้งขึ้นเพื่อฉลองพระราชพิธีพัชราภิเษก ครบ 60 ปี ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 บิ๊กเบนปรากฏอยู่ในภาพยนตร์หลายๆเรื่อง เช่น Bridget Jones’s Diary, Notting Hill หรือ Love Actually บิ๊กเบนไม่ใช่ชื่อของหอนาฬิกาแต่เป็นชื่อของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนัก 13 ตัน The Great Bell จากทั้งหมด 5 ใบ เป็นสไตล์สถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูกอธิคที่คลาสสิก ถึงแม้ว่าจะเป็นหอระฆังนาฬิกาที่เป็นที่รู้จักแต่ หอบิกเบนก็ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าชม บิกเบนตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน สถานที่ชื่อดังก้องโลกและสมบัติล้ำค่าแห่งประเทศอังกฤษ สัญลักษณ์ความมั่นคง ปลอดภัย และความเป็นประชาธิปไตยของชาวอังกฤษ