พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace)

สถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกแห่งหนึ่งของโลก ที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ ตั้งอยู่ในลอนดอน ทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน พระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 กำแพงของพระราชวังมีตราพระราชกฤษฎีกา บันไดหินอ่อนโค้งราวกับออกมาจากภาพวาดตกแต่งด้วยเชิงเทียนสีทอง มีห้องมากกว่า 700 ห้อง มีผลงานศิลปะ ไม่แพ้ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ เป็นจำนวน 19 ห้อง (เสียเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าชม) ที่สำคัญต้องจองล่วงหน้า หากว่าที่มีธงประจำพระองค์อยู่เหนือพระราชวัง หมายถึงสมเด็จพระราชินีนาถทรงประทับอยู่
พระราชวังบักกิงแฮมตั้งอยู่ในเมืองเวสต์มินสเตอร์ ทำให้สามารถเดินเล่นได้ที่ไฮด์ปาร์ก และกรีนปาร์ก ที่หรูหรา